گروه ساختمانی افشار
نوع
وضعیت
قیمت
تا

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی افشار

گروه ساختمانی افشار

جناب مهندس افشار سازنده به نام در مناطق شرقی تهران میباشد . هدف ایشان ساخت و ساز ساختمان های مدرن و پیشرفته است . که تاکنون موفق به ساختن پروژه های متعدد شده اند . در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده .