گروه ساختمانی افشار
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی افشار

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی افشار

گروه ساختمانی افشار

گروه ساختمانی افشار
جناب مهندس افشار سازنده به نام در مناطق شرقی تهران میباشد . هدف ایشان ساخت و ساز ساختمان های مدرن و پیشرفته است . که تاکنون موفق به ساختن پروژه های متعدد شده اند . در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده .
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.
پروژه ساختمانی بام پونک