گروه ساختمانی افشین
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی افشین

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی افشین

گروه ساختمانی افشین

گروه ساختمانی افشین
گروه ساختمانی افشین سال های متمادی با به کارگیری مهندسین و معماران متخصص و کارآمد،در کنار استفاده از متریال درجه یک ،آثار برجسته و چشمگیری را در کارنامه خود در منطقه 10تهران ثبت کرده است.
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.
پروژه ساختمانی بام پونک