گروه ساختمانی الله وری
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی الله وری

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی الله وری

گروه ساختمانی الله وری

گروه ساختمانی الله وری
گروه ساختمانی الله وردی با چندین سال سابقه درخشان در صنعت ساختمان در حال فعالیت می باشد . تاکنون موفق به ساخت چندین پروژه ساختمانی شده اند . بیشترین مصالح بکار برده شده در پروژه های این گروه درجه یک است . در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده
پروژه ساختمانی بام پونک