گروه ساختمانی اهورا
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی اهورا

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی اهورا

گروه ساختمانی اهورا

گروه ساختمانی اهورا
گروه ساختمانی اهورا ، توسط آقای مهندس بابک یزدان بر پایه اجرای صحیح اصول مهندسی و معماری برگرفته از استاندارهای آمریکا ،از سال 1388 شروع به کار نمود. بی شک طراحی و اجرای ساختمان های لوکس با انواع کاربری مسکونی، اداری و تجاری در مناطق مختلف شهر تهران و تحویل باکیفیت و طبق برنامه زمان بندی به کارفرمایان، تجربه ای ارزشمند و زرین در کارنامه گروه ساختمانی اهورا می باشد.
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.
پروژه ساختمانی بام پونک