گروه ساختمانی ایده
نوع
وضعیت
قیمت
تا
حداقل
حداکثر

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی ایده

گروه ساختمانی ایده

گروه ساختمانی ایده ، واقع در شهرک غرب تهران ، در منطقه دو تهران پروژه های مسکونی ، تجاری و اداری متعددی دارند . هدف این گروه ، ساخت و ساز ساختمان های مدرن و پیشرفته در غرب تهران است.