گروه ساختمانی ایوه
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی ایوه

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی ایوه

گروه ساختمانی ایوه

گروه ساختمانی ایوه
گروه ساختمانی ایوه در سال 1388با مدریت جناب اقای مهندس ایوه شروع به فعالیت کرد که تاکنون موفق به ساختن 13پروژه ساختمانی در مناطق 9و10 شده اند بیشترین مصالح بکار برده شده آن وارداتی است . در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.
پروژه ساختمانی بام پونک