گروه ساختمانی بام
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی بام

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی بام

گروه ساختمانی بام

گروه ساختمانی بام
شرکت بام در واقع یک شرکت هلدینگ ساختمانی است که از بخش های مختلفی که هر کدام مسئول اجرای بخشی از پروژه ها یا حتی پروژه های خاص هستند تشکیل شده است. این شرکت توسط مدیر عامل فعلی این شرکت،دکتر مهدی کاوسی، تاسیس شده و تاکنون بالغ بر ده ها پروژه در زمینه های مختلف اجرا کرده است.این شرکت در هرکدام ار بخش های مختلف خود دارای حدود 20-30 مهندس و مشاور متخصص است که بدین ترتیب تعداد کارکنان اصلی آن در حدود 150-170 نفر است. بخش های مختلف این شرکت عبارتند از: بام انرژی بام بنا بام سازه بام شهر بام سپید این گروه متشکل از شرکت های متعددی برای تولید تجهیزات، اجرای پروژه ها و نیز بهره برداری و خدمات می باشد.
پروژه ساختمانی بام پونک