گروه ساختمانی بتیس
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی بتیس

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی بتیس

گروه ساختمانی بتیس

گروه ساختمانی بتیس
شرکت ساختمانی بتیس با بیش از ۲۰ سال تجربه، با معماری اقلیم های متنوع، شعری تازه از معماری ایرانی سروده و هدفش ایجاد آرامش بصری و حس ایرانی بودن در مخاطب خویش است. در بتیس احداث بناهایی که هم اصالت و فرهنگ را حفظ کنند و هم در آن ها از نیروهای مشخص و باسواد و مصالح مرغوب روز دنیا استفاده شده باشد یک اصل همیشگی است که این اصل باعث رسیدن بتیس به هدف غایی این گروه یعنی رضایت مشتری و کیفیت کارش شده است. بتیس، رویکرد رو به جلو با دیدگاه معماری ایرانی مدیرعامل - محمدرضا محسنی پور
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.
پروژه ساختمانی بام پونک