گروه ساختمانی بصیری
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی بصیری

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی بصیری

گروه ساختمانی بصیری

گروه ساختمانی بصیری
آقای مهندس بصری ، سازنده به نام در منطقه 2 تهران میباشد . هدف ایشان ساخت و ساز ساختمان های مدرن و پیشرفته در مناطق مختلف تهران است . که تاکنون موفق به ساختن پروژه های ساختمانی در منطقه 2 تهران شده اند . تمامی مصالح بکار برده شده در پروژه های ایشان درجه یک است .به روز بودن امکانات از ویژگی شاخص پروژه ها می باشد. در تمام پروژه های ایشان همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده .
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.
پروژه ساختمانی بام پونک