گروه ساختمانی تدین
نوع
وضعیت
قیمت
تا

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی تدین

گروه ساختمانی تدین

جناب آقای مهندس تدین ، سازنده مطرح در منطقه 8 تهران میباشد، دارای پروژه های مسکونی متعدد در شرق تهران با متریال درجه یک و معماری مدرن
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.