گروه ساختمانی ترکان
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی ترکان

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی ترکان

گروه ساختمانی ترکان

گروه ساختمانی ترکان
جناب مهندس ترکان سازنده به نام در منطقه 22 تهران میباشد . هدف ایشان ساخت و ساز ساختمان های مدرن و پیشرفته است . که تاکنون موفق به ساختن پروژه های متعدد شده اند . در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده .
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.
پروژه ساختمانی بام پونک