گروه ساختمانی ترکان
نوع
وضعیت
قیمت
تا

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی ترکان

گروه ساختمانی ترکان

جناب مهندس ترکان سازنده به نام در منطقه 22 تهران میباشد . هدف ایشان ساخت و ساز ساختمان های مدرن و پیشرفته است . که تاکنون موفق به ساختن پروژه های متعدد شده اند . در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده .
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.