گروه ساختمانی تعاونی مسکن شمیم رحمت
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی تعاونی مسکن شمیم رحمت

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی تعاونی مسکن شمیم رحمت

گروه ساختمانی تعاونی مسکن شمیم رحمت

گروه ساختمانی تعاونی مسکن شمیم رحمت
تعاونی شمیم رحمت با نام کامل مسکن شمیم رحمت کارکنان هوافضای سپاه یکی از تعاونی های خوش سابقه در منطقه 22 تهران میباشد. که پروژه های شمیم رحمت فاز یک و شمیم رحمت فاز سه را پشت سر گذاشته و با کارنامه ای قابل قبول در حال گسترش پروژه های جدید میباشد. اعضای هیئت مدیره شمیم رحمت شامل رحمان مقدم ، حسن زرگری و وحیدرضا هدایت نما میباشد.
پروژه ساختمانی بام پونک