گروه ساختمانی تهرانی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
حداقل
حداکثر

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی تهرانی

گروه ساختمانی تهرانی

گروه ساختمانی تهرانی با چندین سال سابقه درخشان در صنعت ساختمان در حال فعالیت می باشد . تاکنون موفق به ساخت چندین پروژه ساختمانی در تهران شده اند . بیشترین مصالح بکار برده شده در پروژه های این گروه درجه یک است . در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارaد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده است .