گروه ساختمانی جمشیدی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی جمشیدی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی جمشیدی

گروه ساختمانی جمشیدی

گروه ساختمانی جمشیدی
آقای مهندس جمشیدی از ابتدای فعالیت بر پایه ی اجرای دقیق و توجه به جزییات و سلایق متفاوت مشتریان استوار شده است. به کارگیری متریال درجه یک از نقاط قوت این گروه بوده و مشتری مداری و کیفیت از اهداف بلند مدت این مجموعه می باشد.
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.
پروژه ساختمانی بام پونک