گروه ساختمانی حسنی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی حسنی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی حسنی

گروه ساختمانی حسنی

گروه ساختمانی حسنی
جناب آقای مهندس حسنی با به کار گیری متریال درجه یک برای تمامی پروژه های ساختمانی ،در منطقه ۵ تهران به ساخت و ساز پرداخته و آثار برجسته ای را در کارنامه خود ثبت کرده است.
پروژه ساختمانی بام پونک