گروه ساختمانی حسین زاده
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی حسین زاده

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی حسین زاده

گروه ساختمانی حسین زاده

گروه ساختمانی حسین زاده
گروه ساختمانی حسین زاده با چندین سال سابقه درخشان در صنعت ساختمان در حال فعالیت می باشد . تاکنون موفق به ساخت چندین پروژه ساختمانی در تهران شده اند . بیشترین مصالح بکار برده شده در پروژه های این گروه درجه یک است . در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده است .
پروژه ساختمانی بام پونک