گروه ساختمانی حنیف زاده
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی حنیف زاده

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی حنیف زاده

گروه ساختمانی حنیف زاده

گروه ساختمانی حنیف زاده
گروه ساختمانی حنیف زاده در سال1380 با مدیریت جناب اقای مهندس حنیف زاده شروع به فعالیت کرد . هدف این گروه ساخت و ساز ساختمان های مدرن و پیشرفته در مناطق مختلف تهران است . که تاکنون موفق به ساختن بیش از 30 پروژه ساختمانی در مناطق 5، 2، 6،10،9 شده اند . بیشترین مصالح بکار برده شده آن وارداتی است .به روز بودن امکانات از ویژگی شاخص پروژه های این گروه ساختمانی می باشد. در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده .
پروژه ساختمانی بام پونک