گروه ساختمانی حیات
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی حیات

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی حیات

گروه ساختمانی حیات

گروه ساختمانی حیات
از سال 1390 گروه حیات یک گروه نوظهور در عرصه ساخت و ساز شهری است که فعالیت آن هنوز به یک دهه نرسیده است. برادران کاردان پور مدیران گروه حیات هستند . عمده فعالیت گروه حیات در منطقه یک میباشد و بجز ویلاهای مسکونی در امیر دشت مناطق فعالیت آنها در نیاوران، الهیه، دیباجی و کامرانیه است. پروژه های گروه حیات پروژه های خوش ساختی هستند و جزئیات اجرایی در آنها با دقتی وسواس گونه اجرا شده اند.
پروژه ساختمانی بام پونک