گروه ساختمانی خادمی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی خادمی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی خادمی

گروه ساختمانی خادمی

گروه ساختمانی خادمی
گروه ساختمانی خادمی با مدیریت جناب آقای مهندس خادمی در حوزه ساخت و ساز پروژه های ساختمانی شروع به فعالیت کرد . که تاکنون موفق به ساختن پروژه های ساختمانی در مناطق مختلف تهران شده اند . به روز بودن امکانات از ویژگی شاخص پروژه های این گروه ساختمانی می باشد. در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده .
پروژه ساختمانی بام پونک