گروه ساختمانی خاکنژاد
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی خاکنژاد

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی خاکنژاد

گروه ساختمانی خاکنژاد

گروه ساختمانی خاکنژاد
آقای مهندس خاکنژاد با هدف ساخت و ساز پروژه های خاص در نقاط مختلف کشورمان به عنوان عضوی از خانواده بزرگ سازندگان شروع به فعالیت نموده است. ایشان به عنوان یکی از سازندگان با سابقه با هدف انجام فعالیت های ساختمانی ، با سرلوحه قرار دادن کیفیت ، برنامه زمانبندی، جلب رضایت و اعتماد کارفرمایان ، گام های بلند و استواری را برداشته است.
پروژه ساختمانی بام پونک