گروه ساختمانی خیام
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی خیام

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی خیام

گروه ساختمانی خیام

گروه ساختمانی خیام
شرکت خیام یکی از سازندگان به نام و قدیمی منطقه 22 در حال ساخت می باشد. از نمونه رزومه سازنده در منطقه می توان به مجموعه برج های مسکونی خیام و مجتمع تجاری خیام واقع در ضلع جنوبی میدان ساحل، برج های هانا واقع در تقاطع بلوار امیرکبیر و بلوار کاج و همینطور مجتمع بزرگ تجاری اداری گلستان خیام واقع در ضلع شرقی دریاچه اشاره کرد.
پروژه ساختمانی بام پونک