گروه ساختمانی دارابی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی دارابی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی دارابی

گروه ساختمانی دارابی

گروه ساختمانی دارابی
گروه مهندس دارابی از ابتدای فعالیت بر پایه ی اجرای دقیق و توجه به جزییات و سلایق متفاوت مشتریان استوار شده است. به کارگیری مهندسین و معماران متخصص و کارآمد،در کنار استفاده از متریال درجه یک از نقاط قوت این گروه بوده و مشتری مداری و کیفیت از اهداف بلند مدت این مجموعه می باشد.بیشتر پروژه های این مجموعه در منطقه 8 و 4 تهران می باشد.
پروژه ساختمانی بام پونک