گروه ساختمانی دمیرچی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی دمیرچی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی دمیرچی

گروه ساختمانی دمیرچی

گروه ساختمانی دمیرچی
گروه ساختمانی جناب آقای مهندس دمیرچی با ایده سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی بر پایه اجرای صحیح اصول مهندسی و معماری شروع به کار نمود. بی شک طراحی و اجرای ساختمان های لوکس با انواع کاربری مسکونی، اداری و تجاری در مناطق مختلف شهر تهران و تحویل باکیفیت و طبق برنامه زمان بندی به کارفرمایان، تجربه ای ارزشمند و زرین در کارنامه ایشان می باشد.
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.
پروژه ساختمانی بام پونک