گروه ساختمانی رحیم زاده
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی رحیم زاده

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی رحیم زاده

گروه ساختمانی رحیم زاده

گروه ساختمانی رحیم زاده
گروه ساختمانی جناب آقای مهندس رحیم زاده با ایده سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی بر پایه اجرای صحیح اصول مهندسی و معماری شروع به کار نمود. بی شک طراحی و اجرای ساختمان های لوکس با انواع کاربری مسکونی، اداری و تجاری در مناطق مختلف شهر تهران و تحویل باکیفیت و طبق برنامه زمان بندی به کارفرمایان، تجربه ای ارزشمند و زرین در کارنامه ایشان می باشد.
پروژه ساختمانی بام پونک