گروه ساختمانی رسیس
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی رسیس

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی رسیس

گروه ساختمانی رسیس

گروه ساختمانی رسیس
گروه رسیس به مدیریت آقایان آرش سلطانی و امیر پدرام ذوالقدری فعالیت خود را از سال 1386 در زمینه طراحی معماری پروژه های لوکس ساختمانی ، مشارکت در ساخت ، معماری داخلی و دکوراسیون شروع کرده است و تاکنون نزدیک به 80 پروژه مسکونی ، 20 پروژه تجاری و اداری را در بهترین نقاط تهران و ایران تجربه کرده است.
پروژه ساختمانی بام پونک