گروه ساختمانی رضوانی پور
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی رضوانی پور

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی رضوانی پور

گروه ساختمانی رضوانی پور

گروه ساختمانی رضوانی پور
جناب آقای مهندس رضوانی پور سازنده مطرح در مناطق شرق تهران می باشند .هدف این گروه ساخت و ساز ساختمان های مدرن و پیشرفته در مناطق تهران است . که تاکنون موفق به ساختن چند پروژه ساختمانی در این منطقه شده اند . .در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده .
پروژه ساختمانی بام پونک