گروه ساختمانی سلطان محمدی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی سلطان محمدی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی سلطان محمدی

گروه ساختمانی سلطان محمدی

گروه ساختمانی سلطان محمدی
گروه ساختمانی سلطان محمدی با چندین سال سابقه درخشان در صنعت ساختمان در حال فعالیت می باشد . که تاکنون موفق به ساخت چندین پروژه ساختمانی شده اند . بیشترین مصالح بکار برده شده در پروژه های این گروه درجه یک است . در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده است.
پروژه ساختمانی بام پونک