گروه ساختمانی سلیمانی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
حداقل
حداکثر

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی سلیمانی

گروه ساختمانی سلیمانی

گروه ساختمانی سلیمانی با ایده سرمایه گذاری و یا مدیریت پیمان در پروژه های ساختمانی تحت نظارت عالیه پیشکسوتان این حرفه، توسط گروهی از مهندسین جوان، خلاق و توانمند بر پایه اجرای صحیح اصول مهندسی و معماری از سال 13۸۰ شروع به کار نمود.
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.