گروه ساختمانی سلیمانی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی سلیمانی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی سلیمانی

گروه ساختمانی سلیمانی

گروه ساختمانی سلیمانی
گروه ساختمانی سلیمانی با ایده سرمایه گذاری و یا مدیریت پیمان در پروژه های ساختمانی تحت نظارت عالیه پیشکسوتان این حرفه، توسط گروهی از مهندسین جوان، خلاق و توانمند بر پایه اجرای صحیح اصول مهندسی و معماری از سال 13۸۰ شروع به کار نمود.
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.
پروژه ساختمانی بام پونک