گروه ساختمانی سوری
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی سوری

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی سوری

گروه ساختمانی سوری

گروه ساختمانی سوری
گروه ساختمانی سوری با چندین سال سابقه درخشان در صنعت ساختمان در حال فعالیت می باشد . تاکنون موفق به ساخت چندین پروژه ساختمانی در تهران شده اند . بیشترین مصالح بکار برده شده در پروژه های این گروه درجه یک است . در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده است .
پروژه ساختمانی بام پونک