گروه ساختمانی شاهنجرینی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی شاهنجرینی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی شاهنجرینی

گروه ساختمانی شاهنجرینی

گروه ساختمانی شاهنجرینی
گروه ساختمانی و معماری شاهنجرینی با چندین سال سابقه درخشان در صنعت ساختمان در حال فعالیت می باشد . تاکنون موفق به ساخت چندین پروژه ساختمانی کشوررشده اند . بیشترین مصالح بکار برده شده در پروژه های این گروه درجه یک است . در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده است .
پروژه ساختمانی بام پونک