گروه ساختمانی شایان
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی شایان

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی شایان

گروه ساختمانی شایان

گروه ساختمانی شایان
گروه ساختمانی شایان در سال 1383با مدریت جناب اقای مهندس ملکی شروع به فعالیت کرد . هدف این گروه ساخت و ساز ساختمان های مدرن و پیشرفته در مناطق مختلف تهران است . که تاکنون موفق به ساختن 20پروژه ساختمانی تنها در مدت زمان 15سال در مناطق5،9،10 شده اند . سبک ساختمان های این گروه مدرن کلاسیک بوده و بیشترین مصالح بکار برده شده آن وارداتی است .در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده .
پروژه ساختمانی بام پونک