گروه ساختمانی شایگان
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی شایگان

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی شایگان

گروه ساختمانی شایگان

گروه ساختمانی شایگان
گروه شایگان از معتبرترین شرکت‌های مدیریت و اجرای پروژه‌های مهندسی و عمرانی ایران است، که با همراهی مشتریان‌ خود پروژه‌های متحول کننده‌ای را برای رشد اقتصاد و توسعه پایدار خلق کرده است. شرکت شایگان از زمان بدو تاسیس، تعداد چشمگیری از پروژه‌های عظیم عمرانی و زیرساختی را با احداث ده‌ها پل و صد‌ها کیلومتر راه و راه آهن و ساختمان به سرانجام رسانده است.
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.
پروژه ساختمانی بام پونک