گروه ساختمانی شرفی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی شرفی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی شرفی

گروه ساختمانی شرفی

گروه ساختمانی شرفی
گروه ساختمانی شرفی به مدیریت جناب آقای مهندس شرفی با چندین سال سابقه درخشان در صنعت ساختمان در منطقه شرقی تهران در حال فعالیت می باشد . در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده
پروژه ساختمانی بام پونک