گروه ساختمانی شهمیرزادی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی شهمیرزادی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی شهمیرزادی

گروه ساختمانی شهمیرزادی

گروه ساختمانی شهمیرزادی
گروه ساختمانی شهمیرزادی از با تجربه های منطقه 8 تهران هدف این گروه ساخت و ساز ساختمان های مدرن و پیشرفته در مناطق مختلف تهران به خصوص منطقه 8 میباشد . در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده .
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.
پروژه ساختمانی بام پونک