گروه ساختمانی شیری
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی شیری

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی شیری

گروه ساختمانی شیری

گروه ساختمانی شیری
جناب آقای مهندس شیری با به کارگیری مهندسین و معماران متخصص و کارآمد،در کنار استفاده از متریال درجه یک ،در مناطق شرقی تهران به ساخت و ساز پرداخته و آثار برجسته و چشمگیری را در کارنامه خود ثبت کرده است.
پروژه ساختمانی بام پونک