گروه ساختمانی شیری
نوع
وضعیت
قیمت
تا

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی شیری

گروه ساختمانی شیری

جناب آقای مهندس شیری با به کارگیری مهندسین و معماران متخصص و کارآمد،در کنار استفاده از متریال درجه یک ،در مناطق شرقی تهران به ساخت و ساز پرداخته و آثار برجسته و چشمگیری را در کارنامه خود ثبت کرده است.