گروه ساختمانی صالحی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی صالحی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی صالحی

گروه ساختمانی صالحی

گروه ساختمانی صالحی
اساس تفکر گروه ساختمانی صالحی برای چیدمان های مختلف و سلایق متفاوت مشتریان استوار شده است. به کارگیری مهندسین و معماران متخصص و کارآمد،در کنار استفاده از متریال درجه یک از نقاط قوت این گروه بوده و مشتری مداری و کیفیت از اهداف بلند مدت این مجموعه می باشد.بیشتر پروژه های این مجموعه در منطقه ۵ تهران می باشد.
پروژه ساختمانی بام پونک