گروه ساختمانی صالحی
نوع
وضعیت
قیمت
تا

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی صالحی

گروه ساختمانی صالحی

اساس تفکر گروه ساختمانی صالحی برای چیدمان های مختلف و سلایق متفاوت مشتریان استوار شده است. به کارگیری مهندسین و معماران متخصص و کارآمد،در کنار استفاده از متریال درجه یک از نقاط قوت این گروه بوده و مشتری مداری و کیفیت از اهداف بلند مدت این مجموعه می باشد.بیشتر پروژه های این مجموعه در منطقه ۵ تهران می باشد.