گروه ساختمانی عارفی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی عارفی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی عارفی

گروه ساختمانی عارفی

گروه ساختمانی عارفی
جناب مهندس عارصی ، سازنده به نام در منطقه دهکده المپیک تهران میباشد . دارای سازه های متعدد در کارنامه ی کاری خود است ، از نقاط قوت ایشان استفاده از متریال درجه یک برای پروژه های خود می باشد.
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.
پروژه ساختمانی بام پونک