گروه ساختمانی عبدی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی عبدی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی عبدی

گروه ساختمانی عبدی

گروه ساختمانی عبدی
گروه ساختمانی عبدی با مدیریت جناب آقای مهندس عبدی در حوزه ساخت و ساز پروژه های ساختمانی شروع به فعالیت کرد . که تاکنون موفق به ساختن پروژه های ساختمانی در مناطق مختلف تهران شده اند . به روز بودن امکانات از ویژگی شاخص پروژه های این گروه ساختمانی می باشد. در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده .
پروژه ساختمانی بام پونک