گروه ساختمانی عسگری
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی عسگری

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی عسگری

گروه ساختمانی عسگری

گروه ساختمانی عسگری
گروه ساختمانی عسگری سال های متمادی با به کارگیری مهندسین و معماران متخصص و کارآمد،در کنار استفاده از متریال درجه یک ،آثار برجسته و چشمگیری را در کارنامه خود در منطقه 5 تهران ثبت کرده است.
پروژه ساختمانی بام پونک