گروه ساختمانی علمدار
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی علمدار

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی علمدار

گروه ساختمانی علمدار

گروه ساختمانی علمدار
گروه ساختمانی علمدار سال های متمادی با به کارگیری مهندسین و معماران متخصص و کارآمد،در کنار استفاده از متریال درجه یک ،آثار برجسته و چشمگیری را در کارنامه خود در مناطق 2 تهران ثبت کرده است.
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.
پروژه ساختمانی بام پونک