گروه ساختمانی غلامرضایی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی غلامرضایی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی غلامرضایی

گروه ساختمانی غلامرضایی

گروه ساختمانی غلامرضایی
جناب آقای مهندس غلامرضایی با به کارگیری ایده های نو ،در کنار استفاده از متریال درجه یک در تهران مشغول به فعالیت می باشد.بی شک در مسیر تحقق اهداف خود ، اجرا نقش مهم و غیر قابل انکاری را ایفا می کند. اجرای صحیح و اصولی در کنار نظارت مداوم باعث شده تا مشتریان به ما نمره قبولی دهند.
پروژه ساختمانی بام پونک