گروه ساختمانی فتحی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی فتحی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی فتحی

گروه ساختمانی فتحی

گروه ساختمانی فتحی
مهندس سیامک فتحی ، سازنده و سرمایه گذار صاحب سبک پروژه های خاص و انبوه با پیشینه کاری موفق است که در حال حاضر به ساخت برج های مسکونی در منطقه 5 تهران میپردازد. التزام به اصول و قوانین جاری در طراحی اصیل و مدرن ساختمان سازی، نظم و قانونمندی در کلیه مراحل اجرا، رضایتمندی مشتری، رعایت اصول قراردادی، اجرای کار با استفاده از بهترین مصالح از اصول اولیه اجرای این پروژه است.
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.
پروژه ساختمانی بام پونک