گروه ساختمانی فخاریان
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی فخاریان

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی فخاریان

گروه ساختمانی فخاریان

گروه ساختمانی فخاریان
گروه ساختمانی و معماری فخاریان با چندین سال سابقه درخشان در صنعت ساختمان در حال فعالیت می باشد . تاکنون موفق به ساخت چندین پروژه ساختمانی کشور شده اند . بیشترین مصالح بکار برده شده در پروژه های این گروه درجه یک است . در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده است
پروژه ساختمانی بام پونک