گروه ساختمانی فراز
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی فراز

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی فراز

گروه ساختمانی فراز

گروه ساختمانی فراز
گروه ساختمانی فراز به مدیریت آقای کاوه علیدوست فعالیت خود را از سال 13۹۵ در زمینه طراحی معماری پروژه های لوکس ساختمانی ، مشارکت در ساخت ، معماری داخلی شروع کرده است و تاکنون پروژه های زیادی در بهترین نقاط کرج تجربه کرده است.
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.
پروژه ساختمانی بام پونک