گروه ساختمانی فضل الهی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی فضل الهی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی فضل الهی

گروه ساختمانی فضل الهی

گروه ساختمانی فضل الهی
گروه ساختمانی فضل اللهی با مدیریت ایشان فعالیت خود را در زمینه ساخت واحد های مسکونی از سال ۱۳۷۶ آغاز نمود و با افتخار پروژهایی از قبیل مجتمع های مسکونی پارادایس پارک ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ را در سوابق خود دارد. در تمام ساختمان های ساخته شده توسط این گروه از بهترین و مرغوبترین مصالح روز دنیا و از شرکت های معتبری چون Gorhe ، Villery & Bach ، Hitachi و Grand Fos آلمان، Bechin، Lovora و McQuay ایتالیا، Leg round و Delphine فرانسه استفاده شده است.
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.
پروژه ساختمانی بام پونک