گروه ساختمانی قمصری
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی قمصری

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی قمصری

گروه ساختمانی قمصری

گروه ساختمانی قمصری
گروه ساختمانی قمصری بیش از ۱5 سال پیش ، با نگرشی دانش بنیان با مدیریت آقایان کهرام قمصری و اشکان قمصری و با هدف ایجاد تحولی چشمگیر در صنعت ساخت و ساز تاسیس شد.مشارکت درساخت مناطق 1و3 ،پیمان مدیریت ،فروش وپیش فروش واحدهای لوکس باالهام ازاستاندارد مدیریت پروژه pmbok از جمله فعالیت های این گروه ساختمانی می باشد. از اهداف اصلی این گروه ایجاد محیطی متفاوت همراه با آسایش و راحتی برای ساکنین ،امنیت خاطر در سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران و مالکین می باشد.
پروژه ساختمانی بام پونک