گروه ساختمانی متین سازان کارن
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی متین سازان کارن

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی متین سازان کارن

گروه ساختمانی متین سازان کارن

گروه ساختمانی متین سازان کارن
اعضای هیأت مدیره و موسسین شرکت متین سازان کارن از سال 1378 آغاز به فعالیت در زمینه عقد قرارداد با نهاد ها ،سازمانها و ارگانهای فوق الذکر و پیشرفت در مسیر اهداف شرکت موفق به اخذ مجوز ساخت مسکن ملی از وزارت راه و شهرسازی شده ایم . در خصوص بخش فروش مسکن و زمین موفق به عقد قرارداد با سازندگان و سرمایه‌گذاران و مالکان شده ایم که منجر به فروش اقساطی بدون بهره و مرحله‌ای در فازهای مختلف شهر پردیس ، هشت گرد و پرند گردیده است .
پروژه ساختمانی بام پونک