گروه ساختمانی محمد پور
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی محمد پور

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی محمد پور

گروه ساختمانی محمد پور

گروه ساختمانی محمد پور
گروه ساختمانی محمد پور در سال1382 با مدریت جناب اقای مهندس محمدپور شروع به فعالیت کرد . هدف این گروه ساخت و ساز ساختمان های مدرن و پیشرفته در مناطق مختلف تهران است . که تاکنون موفق به ساختن بیش از 60پروژه ساختمانی در مناطق 8،9،20شده اند . بیشترین مصالح بکار برده شده آن وارداتی است .به روز بودن امکانات از ویژگی شاخص پروژه های این گروه ساختمانی می باشد. در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده .
پروژه ساختمانی بام پونک