گروه ساختمانی مرندی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی مرندی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی مرندی

گروه ساختمانی مرندی

گروه ساختمانی مرندی
گروه ساختمانی مرندی در سال 1387 با مدیریت مهندس اقای مرندی تاسیس شد. که تاکنون موفق به ساختن 5پروژه ساختمانی درمنطقه 10و 11 شده اند . در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده . از دیگر فعالیت های این گروه میتوان به مشاوره و تجارت کاشی اشاره کرد
پروژه ساختمانی بام پونک