گروه ساختمانی مشتاق
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی مشتاق

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی مشتاق

گروه ساختمانی مشتاق

گروه ساختمانی مشتاق
این شرکت بعنوان هلدینگ ساختمانی شرکت سرمایه گذاری غدیر(سهامدار عمده) با بهره گیری از توان فنی و مهندسی شرکت های تابعه در جایگاه بزرگترین شرکت بورسی صنعت ساختمان و در جهت نیل به اهداف و استراتژی های تدوین شده هلدینگ چند رشته ای غدیر گام بر می دارد.
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.
پروژه ساختمانی بام پونک